Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giám sát cải cách hành chính tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng và Phượng Tiến năm 2016 và 2017

2018-08-23 12:58:00.0

Giám sát tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng
Tại cuộc giám sát, Đoàn đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các địa phương. Về kết quả  tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể, đối với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng, trong 2 năm 2016 và 2017, đã thực hiện được 66 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa với gần 10 nghìn hồ sơ đã giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. Thực hiện tốt 2 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với trên 1 nghìn hồ sơ được giải quyết. Đối với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phượng Tiến, trong 2 năm 2016 và 2017, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã thực hiện được hơn 100 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và giải quyết trên 5 nghìn hồ sơ. Thực hiện và giải quyết hơn 1 nghìn hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chú trọng nâng cao việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công cùng với việc hiện đại hóa nền hành chính. 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính và công tác tuyên truyền của 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Kim Phượng và Phượng Tiến trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện CCHC; Thực hiện tốt quy chế làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc CCHC; Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản đúng thẩm quyền; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai các thủ tục hành chính theo quy định.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1002

Tổng truy cập: 146471