Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Định Hóa đẩy mạnh biên soạn lịch sử đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thị trấn

2018-12-24 19:06:00.0

Đến cuối năm 2018 đã có 22/24 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn biên soạn xong cuốn lịch sử Đảng bộ qua các thời kỳ. Cuốn Lịch sử Đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thị trấn qua các thời kỳ, đã khắc hoạ rõ nét các hoạt động của Đảng bộ qua các thời kỳ: Đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và bảo vệ vững chắc quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cuốn lịch sử Đảng bộ có cấu trúc rõ ràng, bố cục chặt chẽ, kết cấu phù hợp với một công trình lịch sử theo trình tự thời gian. 
Cùng với việc đẩy nhanh việc hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn qua các thời kỳ, Huyện ủy Định Hóa tích cực hoàn thiện nội dung bản thảo cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Định hóa" giai đoạn 1945-2016, tổ chức hội thảo để ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, lãnh đạo Huyện uỷ qua các thời kỳ vào cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Định hóa (1945-2016). Trước đó huyện Định Hóa đã hoàn thành biên soạn cuốn lịch sử ATK Định Hoá (giai đoạn 1945- 1954) và cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Định Hoá (giai đoạn 1930- 2000) xuất bản năm 2000.


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1164

Tổng truy cập: 146533