Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Chi tiết mời xem tại file đính kèm:/documents/130194/0/55.pdf/ceab2f4d-3294-42e6-9f25-fcb4d576cea4