Truy cập nội dung luôn

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ngày 3/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Theo kế hoạch, để triển khai xác định chỉ số CCHC, Sở Nội vụ sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan Xây dựng và ban hành Quy định về đánh giá CCHC và Chỉ số đánh giá CCHC thay thế Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc tỉnh Thái Nguyên; Hướng dẫn đánh giá chỉ số CCHC năm 2018; mẫu phiếu điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học; thành lập Hội đồng và Tổ thẩm định Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện; Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tự chấm điểm; Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng Báo cáo chấm điểm tự đánh giá và gửi về Sở Nội vụ; tổ chức điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học thông qua phương pháp khảo sát cá nhân, tổ chức có giao dịch hành chính và đã được trả kết quả với các Sở, Ban, ngành từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/11/2018; Tính toán, xử lý số liệu, tổng hợp kết quả điều tra tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội học; Tổ chức thẩm định Báo cáo tự chấm điểm của các đơn vị; Báo cáo UBND tỉnh kết quả và công bố xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2018…..

Việc xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC nói riêng và kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ nói chung của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh và làm căn cứ triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo của tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com

Tác giả: Kim Oanh (biên tập)