Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

2020-05-12 09:46:00.0

Ngày 10-5, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Bình tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Bình lần thứ XII

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Bình đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ. Hàng năm 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch của cấp trên và nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng và tác phong, lề lối làm việc, phong cách phục vụ của giao dịch viên trong hệ thống Agribank. Chi bộ luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được  6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Chi bộ đến nay lên 25 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 là 1.950 tỷ đồng, bằng 3,43 lần so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng trưởng năm bình quân tăng 28%/năm; vượt so với Nghị quyết Đại hội Khóa XI đề ra 13%/năm. Cũng trong nhiệm kỳ Agribank Chi nhánh Huyện Phú Bình Nam Thái Nguyên thực hiện huy động vốn đáp ứng đủ vốn cho vay các thành phần kinh tế, ngoài ra đơn vị hàng năm tham gia Tiền gửi tại NHCS tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Việt Nam với số dư 2%/tổng số vốn huy động VNĐ, để thực hiện chương trình cho vay xoá đói giảm nghèo. Đến nay số dư nguồn vốn này là 28 tỷ đồng. Tổng dư nợ, đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 là 1.250 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 17%/năm; so với mục tiêu Đại hội chi bộ đề ra vượt 4%/năm. Tỷ lệ nợ xấu hàng năm chiếm 0,26% tổng dư nợ.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, trong đó, phấn đấu hằng năm có tốc độ tăng trường nguồn vốn huy động tại địa phương hàng năm tăng từ 12 đến 15%, tốc độ tăng trưởng dư nợ trên từ 9 đến 11%,  tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%/tổng dư nợ, hàng năm chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 3 đảng viên.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ Ngân hành nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phan Thị Tuyết Hồng tái cử chức danh Bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ  huyện Phú Bình, lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đào Nga

Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thông

 1

Đang truy cập:1935

Tổng truy cập: 30950