Truy cập nội dung luôn

Hỏi về Chính phủ điện tử

24-12-2013

Hiểu thế nào là Chính phủ điện tử

Hỏi về khái niệm cải cách hành chính

24-12-2013

Cải cách hành chính là vấn đề rộng lớn, được xem xét, phân tích dưới nhiều góc độ. Vậy hiểu cải cách hành chính như thế nào?