Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trồng chè năm 2020

2020-03-25 10:32:00.0

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trồng chè năm 2020

 

Căn cứ Công văn số: 15/ NN&PTNT  ngày 10/02/2020 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc thực hiện kế hoạch phát triển chè năm 2020;

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển chè theo chỉ đạo của UBND huyện và các chính sách hỗ trợ phát triển chè đúng quy định. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc triển khai một số nội dung sau:

- Thời vụ trồng chè: Vụ thu (tháng 8 đến tháng 10).

- Triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người trồng chè:

- Giống chè hỗ trợ: LDP1, TRI 777

- Mức hỗ trợ 80% giá giống chè, triển khai thu tiền đối ứng giống chè là: 180đ/cây tương đương 20%,

+ Lượng giống hỗ trợ : theo nhu cầu của người dân

+ Thời gian nộp tiền đối ứng giống chè: Trước ngày 25/4/2020

+ Diện tích đất nghiệm thu được hỗ trợ giá giống phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đất phù hợp với điều kiện sinh trưởng phát triển của cây chè và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như: làm đất, đào rạch, trồng cây phân xanh ( đối với diện tích đất san nghèo dinh dưỡng phải tiến hành đào rạch bổ xung đất màu, trồng cây họ đậu.... để nâng cao độ phì đất trước khi trồng 1 năm. không trồng chè trên diện tích đất mới san lấp chưa tiến hành cải tạo nâng cao độ phì đất và trên diện tích đất khe rạch dưới chân đồi, đất trũng).

* Lưu ý: chỉ thực hiện hỗ trợ giống chè cho các hộ có diện tích đất trồng được nghiệm thu và nộp tiền đối ứng giá giống chè theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là thông báo của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về việc triển khai chính sách hỗ trợ giá giống chè cho các hộ dân có nhu cầu trồng chè trên địa bàn. Yêu cầu các hộ dân có nhu cầu trồng chè khẩn trương nộp tiền đối ứng chè cho trưởng xóm hoặc chi hội trưởng nông dân của xóm để nộp về UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc theo đúng  thời gian quy định