Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công tác phòng dịch Covid - 19 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung

2020-03-27 15:04:00.0

Công tác phòng dịch Covid - 19  tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung

Thực hiện Công văn số 340/UBND-VHTT ngày 20/03/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung đã quán triệt đến tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể thuộc tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện nghiêm phương châm và sự quyết tâm kiểm soát, phòng chống dịch, bảo vệ tốt tính mạng, sức khỏe của nhân dân; góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” phòng chống dịch và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân hạn chế các hoạt động tập trung đông người, nhất là việc cưới, việc tang và tổ chức các ngày kỷ niệm, liên hoan của gia đình đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện trong thời điểm phòng chống dịch bệnh.

Để thực hiện việc đeo khẩu trang, xịt khuẩn tại nơi công cộng có tập trung đông người theo khuyến cáo của ngành y tế, Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại trụ sở làm việc như: đeo khẩu trang, tiến hành lắp bồn nước và chuẩn bị dung dịch xát khuẩn cho bà con nhân dân khi đến làm việc. Đặc biệt trong nhiều ngày qua, Đoàn thanh niên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung đã tổ chức cấp phát miễn phí khẩu trang vải cho người dân đến trụ sở làm việc mà quên không đeo khẩu trang. 

Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 26/03/2020 Đoàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã cấp phát khoảng 300 chiếc khẩu trang cho bà con nhân dân. Đây là việc làm hết sức thiết thực góp phần đẩy lùi dịch bệnh covid -19 trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc./

.