Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HÓA TRUNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung;
Địa chỉ: tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.820.480;

 

ĐẢNG ỦY

 

1. Bí thư Đảng ủy
Họ và tên: Trần Hữu Thắng;
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.820.480
Email: …………………….………………….

 

 
 
2. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
Họ và tên: Nguyễn Lâm Tùng
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803.823.066
Email:
 
3. Phó Bí thư
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 1983;
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND;
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Điện thoại: 0986.060.756
Email: tuanna.donghy@www.alostories.com