Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HÓA THƯỢNG

Tên đơn vị: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Thượng.

Địa chỉ: Xóm Vải, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.820.481.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. CHủ tịch HĐND

Họ và tên: Vũ Hải Bắc
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 02803620622
Email: hoanglongvutn123@gmail.com

 

 
2. Phó Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Lê Thành An
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, P. Chủ tịch HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02803720953
Email: 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1368

Tổng truy cập: 342342