Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa 23 năm 2020

2020-05-11 08:06:00.0

Sáng 10/5, Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ phối hợp với các Ban xây dựng đảng tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa 23 năm 2020 (ảnh).

Tham gia lớp học có 55 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trường học, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn. Trong thời học tập, các học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và quá độ lên chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở Việt Nam; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền… Ngoài ra các học viên còn được nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội địa phương, kỹ năng soạn thảo văn bản và được đi nghiên cứu thực tế để bổ sung kiến thức cho thi tốt nghiệp.

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, giúp học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thu Lan (Trung tâm Văn Hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)