Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đồng Hỷ sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học

2020-05-02 13:39:00.0

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch Covid -19 tại 54 trường học trên địa bàn (ảnh).

Xem trước

Qua kiểm tra cho thấy, các trường đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch cụ thể như: Hồ sơ văn bản tổ chức thực hiện, các tài liệu minh chứng; khẩu hiệu, pano, áp phích, chỉ dẫn tuyên truyền; cơ sở vật chất, thiết bị y tế được bổ sung; các trường triển khai dạy học theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên. Để đảm bảo vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả, các trường học trên địa bàn đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, lớp học đảm bảo sạch sẽ và phun thuốc khủ trùng, sửa chữa, nâng cấp bổ sung mới hệ thống nước sinh hoạt, nước vệ sinh đảm bảo đủ số lượng, vệ sinh phòng bệnh với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Ngoài ra các trường còn trang bị máy đo thân nhiệt, mua dụng cụ y tế khác như xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... với số tiền gần 223 triệu đồng.

Đến thời điểm này, ngành giáo dục của huyện đã sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường học, công tác phòng chống dịch tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định./

Quang Hải (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)