Truy cập nội dung luôn

Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH

Lãnh đạo văn phòng.

1. Trần Quảng Thái - Chánh Văn phòng.

2. Phạm Hồng Thanh - Phó Chánh văn phòng.

3. Đỗ Đức Công - Phó Chánh văn phòng.

4. Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Chánh văn phòng-Trưởng phòng HC-TC-QT

Các Phòng Chuyên môn 

Phòng Công tác HĐND

1.  Ân Văn Thanh - Trưởng phòng.

2. Mai Thị Thúy Nga - Phó trưởng phòng.

3. Nguyễn Mai Hường - Chuyên viên Kinh tế - Ngân sách.

4. Trần Thị Kim Hạnh - Chuyên viên Văn hóa - Xã hội.

5. Phùng Đình Huy - Chuyên viên Dân tộc.

6. Hoàng Trần Nam - Chuyên viên Tổng hợp.

Phòng Công tác ĐBQH

1. Phạm Thị Vân - Trưởng Phòng.

2. Bùi Giang Long - Chuyên viên Kinh tế.

3. Đặng Thị Thu Hương - Chuyên viên Văn hóa - Xã hội.

4. Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán - Chuyên viên Pháp luật.

Phòng Thông tin - Dân nguyện

1. Hoàng Lam Bằng - Trưởng phòng.

2. Nguyễn Đình Hải - Phó trưởng phòng.

3. Lê Thị Minh Vỹ - Chuyên viên Dân nguyện.

4. Đoàn Bách Thảo - Chuyên viên Thông tin - Dân nguyện.

5. Nguyễn Trung Dũng - Chuyên viên Công nghệ thông tin.

6. Hoàng Thu Hoài - Chuyên viên Thông tin - Dân nguyện
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

1. Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng phòng.

2. Nguyễn Thị An - Phó trưởng phòng.

3. Trần Thị Thu Huyền - Phó trưởng phòng.

4. Nguyễn Thị Lan - Thủ quỹ.

5. Nguyễn Kim Hiếu - Lưu trữ.

6. Đặng Thị Hà - Văn thư.

7. Nguyễn Văn Điền - Lái xe.

8. Nguyễn Văn Soạn - Lái xe.

9. Nguyễn Xuân Hòa - Lái xe.

10. Trịnh Quang Chiến - Lái xe.

11. Cao Anh Tuấn - Lái xe.

12. Trần Thị Thanh Huệ - Thủ kho.

13. Nguyễn Thị Huyền - Công vụ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH.

(Tải về toàn văn Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu,tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   tại mục file đính kèm ở cuối trang)

 

 

Nguồn: 
Tác giả: