Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020

Fri May 15 15:46:00 GMT+07:00 2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1766/UBND-KGVX về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm1

Đang truy cập:1564

Tổng truy cập: 6365