Truy cập nội dung luôn

Dự Thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung góp ý