Truy cập nội dung luôn

DỰ THẢO TỜ TRÌNH V Ề VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI DỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ...TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Toàn văn dự thảo

Sở Nội Vụ đang soạn thảo dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên xin giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến./. 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)

 


Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Ngày hết hạn: 26-08-2195

Các ý kiến đóng góp