Truy cập nội dung luôn

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản ly cấp phòng thanh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Thanh tra tỉnh đang soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản ly cấp phòng thanh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Dự thảo trước ngày 27/4/2020 ./.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC(Tổng hợp)


Cơ quan dự thảo: Thanh tra tỉnh
Ngày hết hạn: 27-04-2020

Các ý kiến đóng góp