Truy cập nội dung luôn

Quyết định Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập

Toàn văn dự thảo


Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 05-04-2020

Các ý kiến đóng góp