SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Một cửa điện tử

Tháng 05/2020

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN giải quyết

0%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 10/05/2020)

NĂM 2020

23

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 23

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 21

THÁNG

5

Tổng số:

10

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

10

Đã giải quyết:

8

THÁNG

4

Tổng số:

13

Kỳ trước:

1

Đã tiếp nhận:

12

Đã giải quyết:

13

THÁNG

3

Tổng số:

1

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

1

Đã giải quyết:

0

THÁNG

2

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

THÁNG

1

Tổng số:

0

Kỳ trước:

0

Đã tiếp nhận:

0

Đã giải quyết:

0

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

Chưa có hồ sơ hoàn thành trong ngày hôm nay.

THÔNG BÁO

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH