Lấy lại mật khẩu

- Tại giao diện đăng nhập vào hệ thống, Công dân/Doanh nghiệp nhấn vào liên kết Quên mật khẩu.

- Công dân/Doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản cần lấy lại mật khẩu và nhấn nút gửi lại mật khẩu mới.