Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
3 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
4 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
5 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
7 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
8 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 2 Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
9 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Chi tiết
10 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
11 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
12 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
13 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh 2 Lâm nghiệp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Chi tiết
14 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
15 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn 2 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an Xã Chi tiết
16 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
17 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 2 Lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
18 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 2 Phòng, chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết
19 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định 2 Giám định y khoa Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Chi tiết
20 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình 2 Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chi tiết