Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở

 

Công tác chuẩn bị nguồn lực thực hiện mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đang được các cấp ủy đảng tích cực triển khai, quan trọng nhất là các giải pháp về nguồn nhân lực. Thái Nguyên, một tỉnh trung du thuộc Đông Bắc Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ như một minh chứng sinh động với quyết tâm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.


Đảng ủy Đại học Thái Nguyên luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên. Trong ảnh: Sinh viên trong giờ thực hành trên máy phân tích gen

Chất lượng cấp ủy - nhân tố quyết định

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo cán bộ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 của tỉnh Thái Nguyên là cơ bản chuẩn hóa cán bộ, công chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc). Sau đại hội Đảng các cấp năm 2015, trình độ của đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng lên một bước. Trong số 4.297 đảng ủy viên của các đảng bộ cơ sở, có 113 tiến sĩ, 403 thạc sĩ và 2.363 cử nhân. Số đảng ủy viên cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo còn rất ít, chủ yếu thuộc cơ cấu chi bộ khu dân cư. Khu vực đô thị, đồng bằng và trung du đã hoàn thành chuẩn hóa CBCC theo Nghị định của chính phủ về quản lý biên chế công chức. Khu vực miền núi cũng đạt tỷ lệ cao về CBCC được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị. Trình độ chuyên môn của 573 cấp ủy viên được bầu từ 18 đảng bộ trực thuộc tỉnh khá cao so với các địa phương khác. Số người có trình độ từ đại học trở lên là 98,25%, trong đó có 126 thạc sĩ, 10 tiến sĩ, 21 giáo sư và phó giáo sư. Hơn 74% số cấp ủy viên có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Với nhiều giải pháp sớm được triển khai, kết hợp lợi thế là trung tâm đào tạo của vùng, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Thái Nguyên có cơ cấu hợp lý và trình độ cao. Đây là nhân tố tạo tiền đề để Thái Nguyên đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra: “Xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo”.

Thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý qua nhiều nhiệm kỳ ở Đảng bộ tỉnh cho thấy, sự thay đổi nhanh về trình độ, bằng cấp chưa hẳn đã tạo ra chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công việc. Việc chuẩn hóa, nâng cao trình độ, bằng cấp diễn ra trong thời gian ngắn chưa phản ánh sự thay đổi về chất. Nhiều cán bộ đi học cốt để đạt được trình độ theo yêu cầu. Khi tuổi cao lại vừa học, vừa làm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc chuyên môn, cũng như việc tiếp thu và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Chỉ một bộ phận CBCC cấp huyện và cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có thể đáp ứng được các yêu cầu đang đặt ra về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hay những vấn đề trong quá trình đô thị hóa. Bộ máy chính quyền ổn định nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, những hạn chế mang tính lịch sử, hệ thống cũng ảnh hưởng đến năng lực đổi mới ở mỗi cấp.

Rút ngắn khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống

Nhìn tổng thể toàn tỉnh, mỗi cấp, mỗi địa phương đều có những khó khăn và thuận lợi riêng. Huyện Phú Bình đang trên đà phát triển nhanh, có nhiều đổi mới. Nhiệm kỳ qua, sản xuất công nghiệp của huyện tăng trưởng 257% và trên địa bàn huyện đang hình thành hơn 30 nhà máy vệ tinh của tập đoàn Samsung. Thực tế phát triển “nóng” ở Phú Bình với gần 300 ha đất cần giải phóng mặt bằng đặt ra những vấn đề mới cho các cấp ủy đảng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, lao động trẻ ở nông thôn dồn về đăng ký làm việc ở Khu công nghiệp Điềm Thụy và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo huyện nêu thực tế, nhiều hộ nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang làm dịch vụ, phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp. Ngày càng khó tìm nguồn cán bộ cơ sở vì thu nhập của lao động trong các khu công nghiệp cao gấp hai lần so với CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cùng độ tuổi và trình độ. Việc thu hút, tuyển dụng CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trình độ cao có thêm những khó khăn mới.

Hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý của những địa phương công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh như Phú Bình đang đặt ra nhiều vấn đề khó và cấp bách. Đại hội đảng bộ các cấp đã bầu được cấp ủy khóa mới đúng dự kiến, có trình độ, bằng cấp cao hơn khóa trước. Về cơ bản, đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu công việc. Nhưng tới đây, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đến năm 2020, tất cả các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đều đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới với yêu cầu cao về quy hoạch và quản lý quy hoạch; thu nhập bình quân đầu người hằng năm hơn 50 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 20% mỗi năm… đòi hỏi nguồn lực cán bộ tương xứng, đủ tầm, đủ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng, bộ máy chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vận hành bắt nhịp với yêu cầu công nghiệp hơn, hiện đại hơn.

Trao đổi ý kiến về "bài toán" nhân lực chất lượng để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Bình Dương Văn Hưng nêu một giải pháp quan trọng. Đó là bên cạnh việc nâng cao năng lực công tác của đội ngũ CBCC đương nhiệm, huyện tìm cách nâng cao chất lượng lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Theo quy định, mỗi tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có từ 19 đến 22 người hoạt động không chuyên trách tùy theo từng loại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Đây là lực lượng dự bị, kế cận đội ngũ CBCC, được hưởng phụ cấp hằng tháng. Qua khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình nhận thấy, ở nhiều tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, người hoạt động không chuyên trách có trình độ thấp, một số đã cao tuổi, hạn chế nhiệt tình công tác. Hầu hết đội ngũ không chuyên trách là con em cán bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, nếu chưa đạt chuẩn về trình độ sẽ cho đi học, kết nạp đảng để làm “bệ đỡ” lắp vào các vị trí CBCC chuyên trách. Rõ ràng, nguồn cán bộ kế cận chất lượng thấp sẽ tạo ra đội ngũ CBCC chất lượng thấp. Để khắc phục vấn đề này, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thắt chặt việc tuyển dụng và sử dụng theo hướng người hoạt động không chuyên trách phải trẻ hơn, trình độ bằng hoặc cao hơn cán bộ chuyên trách. Cách làm này sẽ góp phần mở rộng khe cửa tuyển dụng chật hẹp đối với hàng trăm sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm trên địa bàn.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi về những công việc trước mắt để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn cho biết, tỉnh đã xây dựng các chương trình, đề án, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong tỉnh, thu hút đầu tư nước ngoài. Một số chính sách ưu tiên cho phát triển kinh tế sẽ được triển khai, tập trung vào các lĩnh vực, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; dự án Khu du lịch hồ Núi Cốc; dự án thành phố hai bên sông; duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chủ động quy hoạch đất đai và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu chính sách, pháp luật để thực hiện. Bên cạnh đó, Thái Nguyên tiếp tục coi trọng chuyển hóa chất lượng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cơ sở, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên.

Đổi mới cách nghĩ, cách làm

Để nghị quyết đại hội Đảng các cấp thấm sâu vào từng đảng viên và được chuyển hóa thành hành động, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên Lê Văn Tuấn nêu yêu cầu, cần khắc phục ngay những yếu kém, hạn chế cố hữu ở cả ba khâu, gồm: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tổ chức thực hiện nghị quyết. Trước đây, báo cáo của các cấp ủy đảng thường khái quát: Nghị quyết chậm vào cuộc sống, hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết không cao... Đổi mới cách làm, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp truyền đạt nghị quyết. Cán bộ tuyên giáo đóng vai trò quan sát và đánh giá, hoặc truyền đạt nghị quyết ở những cơ quan, đơn vị vì lý do nào đó bí thư cấp ủy không thể thực hiện được. Thực tế cho thấy, không phải báo cáo viên nào được mời truyền đạt nghị quyết cũng am hiểu tình hình địa phương, thực tiễn cơ sở. Về địa phương chỉ “nói mây, nói gió”, những vấn đề vĩ mô không mấy thiết thực với người nghe. Trong khi đó, phần lớn người nghe có trình độ cao, am hiểu nhiều lĩnh vực, đặt ra yêu cầu cao đối với báo cáo viên. Cái gì không thiết thực, người nghe không thể “nhập tâm”. Khi bí thư cấp ủy truyền đạt nghị quyết, đồng chí đó sẽ phải chuẩn bị kỹ nội dung, không khí học tập bao giờ cũng nghiêm túc hơn. Cách tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết của tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương khác đã theo hướng thiết thực.

Khảo sát tại Đồng Bẩm, một tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc thành phố Thái Nguyên đang trong thời kỳ đô thị hóa, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đưa đi thăm khu tái định cư khang trang; đường sá được mở rộng, nhà cửa san sát như phố. Được biết, mấy năm qua, Đảng ủy, chính quyền tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Xã đang tìm cách thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc lần thứ 18 đề ra là trở thành phường vào năm 2017, cùng với thành phố triển khai 20 dự án trên địa bàn. Trình độ của đội ngũ cán bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hiện nay khá cao. Hai đồng chí phó chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có trình độ thạc sĩ, bốn CBCC khác đang học cao học. Đội ngũ CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thạo việc do đã được va chạm nhiều với thực tế. Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xác định nhiệm kỳ tới, mỗi cấp ủy viên phải làm việc bằng hai, lãnh đạo 280 đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn sáu nghìn dân trong tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện bằng được mục tiêu đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn.

Trên phạm vi toàn quốc, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội Đảng được gần một năm, cấp trên cơ sở tổ chức đại hội được sáu đến tám tháng, cấp tỉnh tổ chức đại hội được bốn đến năm tháng. Nghị quyết đại hội Đảng từ cấp chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được in ấn, ban hành, kèm theo là chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy khóa mới. Hầu hết các nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đã được phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, cấp ủy các cấp đang bắt tay triển khai nghị quyết đại hội Đảng cấp mình và nghị quyết đại hội Đảng cấp trên. Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra những mục tiêu lớn đối với cấp ủy ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đảng viên và nhân dân mong chờ các cấp ủy đảng khẩn trương tổ chức triển khai nghị quyết với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, nói đi đôi với làm.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, nhiều cấp ủy viên các cấp cho rằng, nhiệm kỳ tới cần có các giải pháp đột phá về con người đối với hệ thống chính trị cơ sở, tạo động lực mạnh mẽ ở cấp thực hiện. Yêu cầu đối với CBCC cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc ngày càng cao, không chỉ là tinh thần trách nhiệm, mà còn phải nắm vững chuyên môn. Để cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao hơn, Trung ương cần nghiên cứu tháo gỡ chính sách về tuyển dụng, sử dụng CBCC trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, cần cải cách chế độ, chính sách của CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, tiến tới xóa bỏ sự khác biệt về chế độ giữa CBCC tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với CBCC huyện, tỉnh để thu hút người có trình độ về tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc công tác. Những cách làm của Thái Nguyên trong việc nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý đã và đang góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả.

 

Nguồn: nhandan.com.vn
Tác giả: LÊ MẬU LÂM và HÀ HỒNG HÀ