Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kết quả cải cách hành chính cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

2018-08-26 15:25:00.0

Những năm gần đây, công tác CCHC đã được huyện quan tâm về nhiều mặt và đạt kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

HĐND huyện giám sát cải cách hành chính tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phượng Tiến

Theo đánh giá của UBND huyện, cơ sở vật chất là một trong những cản trở lớn nhất trong công tác CCHC cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn. Hiện mới có 8/24 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn bố trí được nhà làm việc riêng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, số còn lại nằm trong trụ sở UBND... Ngoài ra, kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC cũng rất hạn chế. Tính cả năm 2017 và 2018, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trên địa bàn được cấp nguồn kinh phí chưa đến 1 tỷ đồng. Trong đợt kiểm tra, giám sát gần đây cho thấy: Hầu hết các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chưa niêm yết đầy đủ các TTHC; trong quá trình thực hiện còn thiếu ghi chép, phiếu hẹn đối với công dân; chế độ báo cáo không thường xuyên, thiếu hòm thư góp ý, nhận xét của công dân… Cùng với đó là những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan như: Cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC đôi lúc phải kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng rà soát các quy định hành chính. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính còn hạn chế.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động về CCHC trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu xót về nguyên nhân chủ quan nhất là thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức và hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc./.

Thực hiện: Dương ChiêmThống kê truy cập

Đang truy cập:1077

Tổng truy cập: 102559