Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội Đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh họp kỳ họp thứ X

2019-12-30 15:03:00.0

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này hội đồng nhân dân sẽ thông qua các nội dung gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2019, báo cáo thu chi ngân sách năm 2019, báo cáo hoạt động của HĐND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc năm 2019, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, báo cáo về việc giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Cũng tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển Kinh tế -Xã hội năm 2020; Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2020; Nghị quyết về chương trình hoạt động, xây dựng Nghị quyết và giám sát năm 2020 của HĐND; Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ năm 2020 của HĐND. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm kỳ họp thứ X Hội đồng nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Đồng Thịnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1359

Tổng truy cập: 102626