Truy cập nội dung luôn

Hợp Tiến quyết tâm về đích nông thôn mới đúng hẹn

2020-05-14 16:06:00.0

Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Tiến đã đạt 14/19 tiêu chí. Với quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm nay, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành 5 tiêu chí còn lại.

Những cơ sở sản xuất tăm tre ở Hợp Tiến tạo việc làm cho nhiều lao động với thu nhập trung bình 

khoảng 4 triệu đồng/người/tháng

Chia sẻ về những khó khăn bước đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng chí Trần Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Tiến cho biết: "Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có xuất phát điểm rất thấp, chỉ với 4 tiêu chí đạt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 5,7 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong khi đó đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tiểu thủ công nghiệp thương mại - dịch vụ chưa phát triển. Vì vậy, việc huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới còn hạn chế".

Để khắc phục những khó khăn, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tập trung lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động, tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Gần 10 năm qua, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Tiến đã huy động nhân dân đóng góp được hàng nghìn ngày công lao động, hiến gần 30.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thông, giao thông nội đồng và nhà văn hóa xóm.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay người dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Tiến đã biết khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương như đẩy mạnh phát triển kinh tế  đồi rừng, phát triển cây tre phấn, cây chè và chăn nuôi. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 15%. Hiện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã có trên 50 km đường giao thông các loại được cứng hóa, bê tông hóa giúp cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân được thuận lợi hơn. Cùng với đó, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm, kênh mương thủy lợi cũng được tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc quan tâm cải tạo, xây mới.

Xã cũng tích cực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn và quy hoạch các vùng sản xuất lúa chuyên canh. Nông dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên diện tích lúa lai, lúa thuần chất lượng cao ngày càng được mở rộng, sản lượng lương thực có hạt hàng năm đều tăng. Bên cạnh cây lúa thì cây chè cũng được xã xác định là cây đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Xã chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống chè có năng suất, chất lượng cao thay thế các giống chè cũ, già cỗi năng suất thấp. Đến nay, toàn xã có 131 ha chè kinh doanh, trong đó có 30 ha chè cành.

Đặc biệt, Hợp Tiến là xã có thế mạnh về lâm nghiệp với tổng diện tích đất rừng trên 3.700 ha, 100% là đất rừng sản xuất. Sản lượng khai thác gỗ hàng năm bình quân đạt 6.600 m3, thu nhập từ rừng đạt khoảng 60-80 triệu đồng/ha đối với rừng lấy gỗ và  20 triệu đồng/ha đối với rừng tre phấn. Nhờ có rừng mà các xưởng chế biến lâm sản như băm, bóc gỗ, chế biến tăm tre cũng được hình thành. Với 23 xưởng chế biến đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương có thu nhập ổn định. Cơ sở hạ tầng thiết yếu như văn hoá, y tế, giáo dục,…được quan tâm, đầu tư và nâng cấp. Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp đã giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được hiện tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Hộ nghèo; tổ chức sản xuất; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Nhằm thực hiện được mục tiêu trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay, Hợp Tiến đang tập trung thực hiện các giải pháp, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự đồng thuận, trong huy động nguồn lực. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, vận động nhân dân, con em địa phương làm ăn xa và các cá nhân thành đạt tham gia xây dựng quê hương. Cùng với đó, tổ chức thực hiện các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế có khả năng nhân ra diện rộng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân phải được bàn bạc lực chọn nội dung thực hiện và mức đóng góp, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng huy động quá sức dân, đầu tư quá khả năng thanh toán của địa phương.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, Hợp Tiến đã và đang phấn đấu thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và đưa xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)

 1

Đang truy cập:1639

Tổng truy cập: 3867573