Truy cập nội dung luôn

Đồng Hỷ đến năm 2025 diện tích chè đạt 3.930 ha

2020-05-04 16:58:00.0

Đó là một trong những chỉ tiêu mà huyện Đồng Hỷ đặt ra trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Vùng sản xuất chè an toàn tại thị trấn Sông Cầu

Theo đó, cây chè sẽ tiếp tục được phát triển tại các vùng sản xuất tập trung chủ yếu như: Minh Lập, Khe Mo, Văn Hán, Hòa Bình và thị trấn Sông Cầu. Trong đó, 65% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo quy trình GAP, hữu cơ. Đến năm 2030, diện tích chè đạt 4.100 ha, trên 80% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo quy trình GAP, hữu cơ; 70% sản phẩm chè do doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với nông hộ, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có thương hiệu riêng.

Được biết, hiện nay Đồng Hỷ có tổng diện tích 3.846 ha chè, trong đó có 3.248,9 ha chè kinh doanh, 295,5 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP và  1.300 ha sản xuất theo quy trình VietGAP.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1738

Tổng truy cập: 3811629