Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thống nhất kết quả rà soát lại số liệu 3 loại rừng

2020-01-03 08:07:00.0

 

Ngày 2/1/2020, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị thống nhất kết quả rà soát lại số liệu 3 loại rừng. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân huyện, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, Hạt kiểm lâm huyện, các phòng ban của huyện, cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, cán bộ địa chính, Phó ban lâm nghiệp các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị thống nhất kết quả rà soát lại số liệu 3 loại rừng

Huyện Phú Lương có diện tích rừng trên 17.000 ha, trong đó rừng phòng hộ trên 3.000 ha và rừng sản xuất là 14.000 ha. Tuy nhiên, việc phân chia 3 loại rừng giai đoạn trước không còn phù hợp với thực tế, dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng khó khăn. Do vậy rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng theo hướng giảm diện tích rừng phòng hộ, tăng diện tích rừng sản xuất, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ sinh thái môi trường là quan trọng, cần thiết. Theo đó, huyện Phú Lương đã thành lập tổ công tác tiến hành rà soát lại số liệu rừng từ ngày 12/11/2019 đến ngày 5/12/2019 ở 15 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn. Sau khi rà soát lại và thống nhất số liệu, huyện Phú Lương sẽ chuyển đổi 1664,28 ha rừng phòng hộ ít xung yếu tại 6 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc gồm: Yên Ninh, Yên Lạc, Ôn Lương, Động Đạt, Hợp Thành, Phú Đô sang rừng sản xuất; 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn còn lại không phát sinh chương trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh: Công tác rà soát, chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện là nội dung rất quan trọng với mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng sản xuất, rừng phòng hộ, góp phần giữ gìn môi trường, nguồn nước và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

Hội nghị đã thông qua số liệu điều chỉnh từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất của huyện, báo cáo tỉnh để chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin, ảnh: Lan Anh + Kim ThăngThống kê truy cập

Đang truy cập:1761

Tổng truy cập: 10257