Truy cập nội dung luôn

Đại hội Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

2020-03-24 00:00:00.0

Ngày 24/3, Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên chọn làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm và triển khai Đại hội đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đ/c Lê Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên. Về phía TX Phổ Yên có các đ/c: Lê Thanh Tuyết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Văn Tùy – Phó BTTT Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX; Bùi Văn Lương – PBT Thị ủy, Chủ tịch UBND TX, các đ/c trong BTV Thị ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, Bí thư các Chi, Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên cùng 102 đ/c đảng viên thuộc 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên.

Đại hội đã thông qua nội quy, quy chế làm việc; quy chế bầu cử; Đề án nhân sự; Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên đã tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy sức mạnh tổng hợp không ngừng phấn đấu vươn lên lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc lần thứ VI đã đề ra. Kết quả điều tra xử lý các loại tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, khiếu nại. Trong nhiệm kỳ đã điều tra khám phá 671/730 vụ phạm tội về trật tự tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, đạt tỷ lệ khám phá án chung 92%; đã phát hiện, bắt giữ 197 vụ 216 đối tượng phạm tội về ma túy. Ngoài ra, đơn vị còn kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tội phạm kinh tế, tham nhũng, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm như tài chính, ngân hàng, quản lý đất đai, kinh doanh thương mại; phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các hành vi khai thác đất trái phép, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, chống thất thu thuế góp phần ổn định thị trường và tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc được kiềm chế và giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, năm 2015, toàn thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông đường bộ, hậu quả làm 28 người chết, 11 người bị thương. Đến năm 2019 chỉ còn xảy ra 26 vụ, làm 15 người chết, 14 người bị thương. Lực lượng chức năng còn kiểm tra, lập biên bản trên 18.600 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước trên 17 tỷ đồng.

Đòng thời, Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Tập trung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua vì ANTQ, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”... góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được chú trọng thực hiện với nhiều mô hình nổi bật như mô hình “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, “Cụm giáp ranh đấu tranh phòng chống tội phạm”, “Xã không có ma túy”... đã thu hút được đông đảo quần chúng, các ngành, các cấp tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm trên địa bàn. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã kết nạp được 31 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 112 đảng viên, sinh hoạt tại 10 Chi bộ trực thuộc… 

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", tích cực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội... góp phần bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ sự bình yên của Nhân dân.

Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Bí thư Thị ủy Phổ Yên đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, góp phần cùng với Đảng bộ Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội theo từng năm, đ/c đề nghị Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cần tập trung xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; không để bị động, bất ngờ, chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa; kịp thời tham mưu cho thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí../.

 Dương Thịnh