Truy cập nội dung luôn

Xã Phúc Chu

Tên đơn vị gửi: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phúc Chu
Địa chỉ: Xóm  Làng Mới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.878.146
Email: phucchu.dinhhoa@www.alostories.com 

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: Phúc Chu là một tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc miền núi nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa cách trung tâm huyện khoảng 1,5 km, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 51 km.

2. Địa giới hành chính:

- Phía Đông giáp Thị trấn Chợ Chu
- Phía Tây giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bảo Linh
- Phía Nam giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bảo Cường
- Phía Bắc giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ và Kim Sơn

3. Dân số - Dân cư:

Xã có 647 hộ, 2.598 nhân khẩu, với 9 xóm bản.

4. Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội:

Xã có 1 bưu điện văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, 1 trạm y tế, 3 trường học với 3 cấp học là Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Xã có 9 nhà văn hóa xóm và 1 câu lạc bộ văn nghệ.

II. Hệ thống chính trị.

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên 188 đồng chí.
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 12 đồng chí.
- Ban thường vụ gồm 3 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011 - 2016: 24 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 17 nam và 7 nữ. Đảng viên là  21 đại biểu, ngoài Đảng là 3 đại biểu.
- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở 2 đại biểu, THPT là 22 đại biểu.
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp là 0 đại biểu, trung cấp 13 đại biểu. Đại học là 3 đại biểu.  
-Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 13 đại biểu, trung cấp là 8, cao cấp 0.

3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 3 đồng chí là thành viên UBND, 1 Chủ tịch UBND và 1 phó chủ tịch UBND.
- Có 1 đồng chí có trình độ đại học, có 2 đồng chí có trình độ trung cấp. Có 3 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

4.Các tổ chức đoàn thể:

4.1. Mặt trận tổ quốc:

Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 35 ủy viên, trong đó có 11 tổ chức thành viên, có 9 Trưởng ban công tác mặt trận.

4.2. Hội phụ nữ: 

- Hội có 359 hội viên, Ban chấp hành có 13 người và có 10 chi hội.

4.3. Hội nông dân:

Tổng số hội viên 567 hội viên, trong đó ủy viên Ban chấp hành 10 đồng chí, có 9 chi hội.

4.4. Hộ cựu chiến binh: 

Tổng số hội viên 200 hội viên, Ban chấp hành có 11 đồng chí và có 9 chi hội. Hàng tháng các chi hội tổ chức sinh hoạt, hội viên thực hiện tốt các quy định của địa phương.

4.5 - Đoàn thanh niên: 

Tổng số có 73 đoàn viên, có 12 đầu mối chi đoàn và có 10 ủy viên Ban chấp hành.

III. Tổ chức bộ máy.

1. Đảng ủy.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Dương Thị Loan
Năm sinh: 28/ 12/1967
Chức vụ: Bí thư
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: loandt.phucchu@www.alostories.com
2. Chức vụ: Phó Bí thư TT
Họ và tên: Ôn Văn Chung
Năm sinh: 07/ 12/ 1982
Chức vụ: Phó Bí thư TT
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email:

2. Hội đồng nhân dân.

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Dương Thị Loan
Năm sinh: 28/ 12/ 1967
Chức vụ: Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: loandt.phucchu@www.alostories.com
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên: Chu Như Lai
Năm sinh: 13/ 6/ 1970
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan:
Email: laicn.dinhhoa@www.alostories.com

3. Ủy ban nhân dân.

1. Chủ tịch
Họ và tên: Hoàng Văn Luật
Năm sinh: 24/ 6/ 1959
Chức vụ:  Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: luathv.dinhhoa@www.alostories.com
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên: Nông Hồng Nhậm
Năm sinh: 15/ 10/ 1969
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: nhamnh.dinhhoa@www.alostories.com