Truy cập nội dung luôn

Xã Bình Thành

Tên đơn vị: UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Thành
Địa chỉ: Thôn Cây Coóc, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.879.010 
Email: binhthanh.dinhhoa@www.alostories.com

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

Bình Thành là tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nằm ở phía nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 21 km.
Tiếp giáp: - Phía đông: Giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bộc Nhiêu
     - Phía Tây: Giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Đình
     - Phía Nam: Giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Minh Tiến - Đại Từ
     - Phía Bắc: Giáp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Sơn Phú
Với tổng diện tích tự nhiên là 2.875,97 ha.
Về giao thông Bình Thành có trục đường 264 đi qua là tuyến đường nối giữa hai huyện Định Hóa và Đại Từ tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính: Xã được chia thành 28 Chi bộ đảng và 27 thôn bản. Trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có 03 trường học và một trạm y tế.

3. Dân số - Dân cư:

Tính đến thời điểm 26/8/2016 tổng số dân trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc là 5153 khẩu, 1320 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 51% trên toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, gồm 8 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Cao Lan, San chí, Nùng, Dao, Mường, Hoa, hộ nghèo là 430 hộ, chiếm 32.58%, hộ cận nghèo là 276 hộ chiếm 20.9%. Nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông lâm nghiệp và chăn nuôi.

4. Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội:

Xã Bình Thành là một trong những tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có nhiều thành phần dân tộc sinh sống Các dân tộc là một cộng đồng thống nhất đa dạng, cư trú phân tán và đan xen nhau trên mọi vùng, các địa bàn của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với cơ cấu dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Bản sắc văn hóa từng dân tộc góp phần tạo nên  sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Theo số liệu điều tra về đời sống kinh tế của đồng bào DTTS tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Thành có 8 dân tộc tộc thiểu số với hơn 3045 người chiếm khoảng 51% dân số toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Trong các DTTS qui mô dân số cũng có sự chênh lệch đáng kể, có những dân tộc từ 1000 - 2000 người, nhưng cũng có dân tộc có số dân rấi ít, chỉ có từ 1 - 15 người.
- Đa số nhân dân theo tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên.
- Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong thể thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Bản sắc văn hóa của các dân tộc được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dân tộc, điều đó đã tạo nên những sắc thái văn hóa riêng của từng dân tộc.

II. Hệ thống chính trị

1. Đảng ủy

- Tổng số Đảng viên 239 đồng chí.
- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 14 đồng chí.
- Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí.

2. Hội đồng nhân dân

- Tổng số đại biểu HĐND khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021: 26 đồng chí. Cơ cấu tỷ lệ nam là 23 nam và 3 nữ. Đảng viên là 24 đại biểu, ngoài Đảng là 02     đại biểu.
- Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở  11 đại biểu, THPT là 15 đại biểu.
- Trình độ chuyên môn: Sơ cấp là 22 đại biểu, trung cấp 3 đại biểu. Đại học 5 đại biểu, cao đẳng là 0 đại biểu , Trung cấp 9 đại biểu.  
-Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 13 đại biểu, trung cấp là 5, cao cấp 0


3. Ủy ban nhân dân

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 04 đồng chí là thành viên UBND.
- Có  trình độ đại học 2, cao đẳng  0 đồng chí, có 1 đồng chí có trình độ trung cấp. Có 0 đồng chí nữ, có 3 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
- 1 Chủ tịch UBND và 01 phó chủ tịch UBND.

4. Các tổ chức đoàn thể:

4.1- Mặt trận tổ quốc:

- Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ có 39 ủy viên, trong đó có 11 tổ chức thành viên, có 27 trưởng ban công tác mặt trận.
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tổ chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp. Thường xuyên kết hợp với các thành viên của mặt trận thống nhất chương trình hành động, quy chế phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương tới toàn thể Đảng viên, đoàn viên, hội viên.

4.2. Hội phụ nữ: 

- Hội có 952 hội viên, Ban chấp hành có 13 người và có 27 chi hôi.
- Tình hình hoạt động: Nhìn chung 27 chi hội hoạt động tốt sinh hoạt theo quý, thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội. Cuối năm có 22/27 chi hội hoạt động tốt còn lại 05 chi hội hoạt động khá, không có chi hội yếu kém.

4.3. Hội nông dân: 

- Tổng số hội viên 540 hội viên, trong đó ủy viên ban chấp hành 11 đồng chí, có 27 chi hội.
- Tình hình hoạt động chung: Các hội viên của hội hoạt động tốt cụ thể phòng trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp có 50 hộ, đạt gia đình văn hóa 540 hộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 13 cán bộ, tập huấn khoa học kỹ thuật 1500 lượt, thực hiện tuyên truyền pháp luật được 1500 lượt. Tuyên truyền luật bầu cử cho 27 chi hội trưởng, phó trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

4.4. Hộ cựu chiến binh: 

- Tổng số hội viên 316 hội viên, Ban chấp hành  13 đồng chí và có 27 chi hội
- Tình hình hoạt động chung: Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên giữ vững phẩm chất bộ đội cụ hồ, đẩy mạnh xây dựng hội vững mạnh, tuyên truyền đến cán bộ hội viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào của cán bộ gương mẫu trong toàn hội.

4.5. Đoàn thanh niên: 

- Tổng số có 180 đoàn viên, có 30 đầu mối chi đoàn và có 7 ủy viên Ban chấp hành.
- Công tác đoàn và phong trào thanh niên tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Bình Thành hoạt động tốt, các đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

III. Tổ chức bộ máy

1. Đảng ủy

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Trần Văn Luật
Năm sinh: 10/10/1964
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:
2. Phó Bí thư TT
Họ và tên: La Tiến Chinh
Năm sinh: 24/05/1963
Chức vụ: Phó Bí thư TT
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: chinhlt.dinhhoa@www.alostories.com

2. Hội đồng nhân dân

1. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Trần Văn Luật
Năm sinh: 10/10/1964
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:
  2. Phó Chủ tịch
Họ và tên: Đỗ Văn Hướng
Năm sinh: 08/7/1985
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: hươngdv.dinhhoa@www.alostories.com

 

3. Uỷ ban nhân dân

1. Chủ tịch
Họ và tên: Ma Khánh Sơn
Năm sinh: 08/3/1970
Chức vụ:  Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: sonmk.dinhhoa@www.alostories.com
2. Phó Chủ tịch
Họ và tên: Dương Văn Điệp
Năm sinh: 11/11/1979
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Không
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan:
Email: điepv.dinhhoa@www.alostories.com