Truy cập nội dung luôn

Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

- Tên đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện Định Hóa.

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

-  Điện thoại: 02803.878.453.      

Fax: 02803.878.813.

I. Lãnh đạo.

 

1. Chánh Văn phòng

Họ và tên: Đoàn Văn Chiến

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 0280 3. 878.365

Email: chienvpdh@gmail.com

 

2. Phó Chánh Văn phòng

Họ và tên: Phạm Thị An

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Điện thoại cơ quan: 0280 3. 678.266

Email: anvpdha@gmail.com

 

3. Phó Chánh Văn phòng

Họ và tên: Ma Đình Thiềm

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

 Điện thoại cơ quan: 0280 3. 878.288

Email: cubeoho@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Đoàn Văn Chiến

Chánh Văn phòng

- Lãnh đạo và điều hành công việc chung của Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp, Văn hóa - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

- Giúp Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND huyện trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; là người phát ngôn của Thường trực HĐND, UBND huyện.

chienvpdh@gmail.com

2

Phạm Thị An

Phó Chánh Văn phòng

- Giúp việc cho Chánh Văn phòng.

- Phụ trách bộ phận Hành chính quản trị.

anvpdha@gmail.com

3

Ma Đình Thiềm

Phó Chánh Văn phòng

- Trực tiếp phụ trách: Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả; công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

cubeoho@gmail.com

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND.

- Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.