Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Canh Tý 2020

31-01-2020

Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Canh Tý 2020

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và thảm họa thiên tai năm 2020

31-01-2020

Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và thảm họa thiên tai năm 202

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

02-12-2019

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo đến các phòng, ban chuyên môn, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2019

06-11-2019

Ngày 4-11, đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 10 tháng, ước cả năm 2019.

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

25-09-2019

Thông báo danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả thi tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

25-09-2019

Thông báo kết quả thi tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

16-09-2019

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

22-08-2019

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3

01-08-2019

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc của huyện Định Hóa

04-07-2019

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc của huyện Định Hóa

Thông báo bổ sung một số nội dung về thi tuyển công chức năm 2019 của UBND huyện Định Hóa

24-06-2019

Thông báo bổ sung một số nội dung về thi tuyển công chức năm 2019 của UBND huyện Định Hóa

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

10-06-2019

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

UBND huyện Định Hóa công bố dịch đối với bênh Dịch tả lợn Châu Phi

08-05-2019

UBND huyện Định Hóa công bố dịch đối với bênh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Trung Lương.

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

07-03-2019

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

Định Hóa đẩy mạnh biên soạn lịch sử đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thị trấn

19-12-2018

Nhằm lưu giữ lại và giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử quý báu của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất, giáo dục truyền thống cách mạng. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn qua các thời kỳ.

Thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam

05-10-2018

V/v Thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4

14-08-2018

Các cơ quan đơn vị, UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai

10-07-2018

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai.