Truy cập nội dung luôn

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

2020-04-27 14:36:00.0

Hiện nay, Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã tổ chức xong Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 14 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 04 chi bộ cơ quan. Còn chi bộ Công an tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc không tổ chức Đại hội, chỉ ra quyết định thành lập chi bộ và chỉ định Bí thư chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tổng số chi bộ của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc là 15 chi bộ.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

Đối với dự thảo văn kiện đại hội, đến nay Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã gửi cho các chi bộ cơ sở đóng góp ý kiến tại đại hội chi bộ. Về chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Đảng bộ đã mở hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để lấy ý kiến giới thiệu đối với các đồng chí tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và thực hiện đầy đủ quy trình các bước theo Kế hoạch. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã lập tờ trình Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa phê duyệt nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Về cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Căn cứ vào số lượng đảng viên của chi bộ, Đảng ủy ra Quyết định phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc theo tỷ lệ 6,3%/tổng số đảng viên chi bộ. Dự kiến số lượng đại biểu dự đại hội là 200 đại biểu. Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ dự kiến sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 01 ngày vào ngày 23/06/2020 tới./.

Thực hiện: Dương Chiêm