Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIÃN CÁCH XÃ HỘI

2020-04-18 09:36:00.0

     Thực hiện công văn hỏa tốc số 778/UBND-VP, ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Võ Nhai V/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Đình Cả đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các Tổ công tác tự quản phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn tiếp tục vào cuộc tuyên truyền nhân dân thực hiện Công văn số 122/CV-BCĐ ngày 16/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

      Ngày 17/4/2020 Đoàn thanh niêm và Hội nông dân thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động tại 6 tổ dân phố. Ban chỉ đạo và Tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19 thị trấn đã tổ chức đi đến các hộ kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống,... các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu; tuyên truyền vận động và ký cam kết thực hiện công văn số 120/CV-BCĐ ngày 15/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Nguyên  về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Tuyên truyền lưu động trên địa bàn thị trấn Đình Cả 

     Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Đình Cả cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện công văn 120 của BCĐ phòng, chống dịch bện Covid-19 tỉnh Thái Nguyên

      Sáng ngày 18/4/2020 tức ngày 26/3 năm âm lịch là ngày chợ phiên Đình Cả cũng là ngày chợ tình của đồng bào H' Mông, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, thôn đội trưởng trên địa bàn thị trấn, tổ trưởng tổ tự quản tổ dân phố Số 1 ra quân làm công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền cho người dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và giữ khoảng cách gữa người bán và người mua hàng theo quy địch phòng, chống dịch; không tập trung quá 2 người nơi công cộng...