Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 - KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021

2019-07-11 10:12:00.0

        Ngày 10 tháng 7 năm 2019 HĐND thị trấn Đình Cả tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, về dự kỳ họp có đồng chí Lê Định Tấn - Thường vụ huyện ủy - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Võ Nhai. Đồng chí: Hoàng Anh Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú thượng - Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn, Các đ/c TT Đảng ủy-HĐND- lãnh đạo UBND, đến dự kỳ họp có 25/25 Đại biểu HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021 và 35 đại biểu đại là Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, CBCC, Trưởng xóm, phố, bí thư chi bộ xóm, phố, cơ quan, trường học trực thuộc thị trấn.

Đồng chí Vũ Mạnh Hưng - Huyện ủy viên- Bí Thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu khai mạc kỳ họp

        Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe và thảo luận Báo cáo, Tờ trình về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019 của UBND thị trấn Đình Cả và Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước thị trấn Đình Cả năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước thị trấn Đình Cả năm 2018. Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình về việc sáp nhập xóm Bãi Lai và phố Đình Cả thành Tổ dân phố số 1 thị trấn Đình Cả và Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND thị trấn. Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế -tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND thị trấn. Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Đình Cả.

     

Đồng chí Trịnh Thanh Phương- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Đình Cả Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Về dự kỳ họp đồng chí Lê Định Tấn, đã ghi nhận và biểu dương kết quả thực nhiệm các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm và đồng thời chỉ ra các khó khăn trước mắt mà Đảng ủy- HĐND- UBND thị trấn cần khắc phục để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2019. 

        Trên cơ sở thảo luận thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu Kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ mục tiêu Kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hôi 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị trấn Đình Cả năm 2018; Nghị quyết về việc sáp nhập xóm Bãi Lai và phố Đình Cả thành Tổ dân phố số 1 thị trấn Đình Cả. 

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Mạnh Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn thị trấn ổn định, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết HĐND thị trấn, tuy nhiên hoạt động kinh doanh, chăn nuôi còn gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Tình hình tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn còn xảy ra, vẫn đề môi trường và việc xử lý giác thải của HTX môi trường chưa đảm bảo vệ sinh, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội diễn biến khó lường, hoạt động kinh doanh dịch vụ "dễ phát sinh tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội" còn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, yêu cầu UBND thị trấn quyết liệt chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND thị trấn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đã đề ra trong năm 2019. Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND thị trấn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND đề ra. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh./.