Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đình Cả, Võ Nhai

Đình Cả là thị trấn huyện lị của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái NguyênViệt Nam. Thị trấn nằm tại trung tâm huyện, ven quốc lộ 1B và tỉnh lộ 242 và cách ranh giới với tỉnh Lạng Sơn khoảng 10 km.

Trong khi hầu hết diện tích tỉnh Thái Nguyên nằm trên lưu vực sông Cầu. Thị trấn Đình Cả nằm trên lưu vực sông Rong (hay sông Rang) thuộc lưu vực sông Thương. Thị trấn là nơi hợp lưu của suối Mỏ Gà chảy tới từ phía đông và một dòng suối khác từ phía tây. Đình Cả giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thương ở phía bắc và đông, giáp với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tràng Xá ở phía nam và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lâu Thượng ở phía tây.

Huyện lị Võ Nhai thời trước đặt ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lâu Thượng, đến đời Đồng Khánh chuyển vào tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chàng (Tràng) Xá. Ngày 25/10/1990, theo Quyết định số 454/TCCP của Ban Tổ chức Chính phủ Việt Nam, thị trấn Đình Cả được thành lập và trở thành huyện lị. Thị trấn Đình Cả gồm 5 xóm, 2 tổ dân phố: Cổ Rồng, Làng Lường, Bãi Lai, Tiền Phong, Hùng Sơn, Thái Long, Đình Cả.