Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Bãi bỏ đường ngang 2 Đường sắt Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
3 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
4 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
5 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Hàng hải Việt Nam, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
6 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Chi tiết
7 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
9 Cấp phù hiệu xe trung chuyển 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
10 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
12 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
15 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Chi tiết
17 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Chi tiết
18 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Chi tiết
19 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ Chi tiết
20 Đăng ký khai thác tuyến 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết