Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
82 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
83 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
84 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
85 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
86 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
87 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
88 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh Chi tiết
89 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Chi tiết
90 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 2 Khiếu nại, tố cáo Công an Xã Chi tiết
91 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) 2 Khiếu nại, tố cáo Công an Xã Chi tiết
92 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
93 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
94 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
95 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
96 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Chi tiết
97 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Chi tiết
98 Thủ tục đăng ký giám hộ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
99 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết
100 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Chi tiết