Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
91 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
92 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Chi tiết
93 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
94 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
95 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
96 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
97 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
98 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
99 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
100 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp huyện 2 Cấp, quản lý chứng minh nhân dân Công an huyện Chi tiết
101 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
102 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
103 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
104 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
105 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc quyết định đầu tư) 2 Lâm nghiệp Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
106 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
107 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
108 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
109 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
110 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
111 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
112 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
113 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
114 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
115 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
116 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa và Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
117 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 4 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
118 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 4 Lữ hành Phòng Văn hóa thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
119 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 3 Văn hóa cơ sở Phòng Văn hóa & Thông tin Nộp hồ sơ Chi tiết
120 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết