Cơ quan cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
42 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
43 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
44 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
45 Cấp phù hiệu xe nội bộ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
46 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
47 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
48 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
49 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
50 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
51 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
52 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
53 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
54 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
55 Cấp lại Giấy phép lái xe 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
56 Cấp mới Giấy phép lái xe 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
57 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
58 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
59 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
60 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết