Truy cập nội dung luôn

Trên 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

 

Tính đến ngày 7-8, Thường trực Ban quản lý Qũy Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, cấp huyện đã nhận được sự ủng hộ của 21 tập thể, cá nhân với số tiền ủng hộ là trên 3 tỷ đồng.

Cụ thể: Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh: 58 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 5 triệu đồng; chị Phúc: 300.000 đồng; Viện kiểm soát nhân dân tỉnh: 3,6 triệu đồng; Sở Tài chính: 7,5 triệu đồng; Ủy ban MTTQ tỉnh: 5,2 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT: 3,2 triệu đồng; Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1,6 triệu đồng; Kho bạc Nhà nước tỉnh: 15 triệu đồng; Đảng ủy khối: 2 triệu đồng; Sở Tài nguyên và Môi trường: 5 triệu đồng; Đài PT-TH tỉnh: 14,2 triệu đồng; Huyện Định Hóa: 128,4 triệu đồng; Huyện Phú Bình: 135 triệu đồng; Huyện Võ Nhai: 87 triệu đồng; Huyện Đại Từ: 285 triệu đồng; Huyện Phú Lương: 200 triệu đồng; Huyện Đồng Hỷ: 500 triệu đồng; T.X Phổ Yên: 464,3 triệu đồng; T.P Thái Nguyên: 1 tỷ 087,9 triệu đồng; T.P Sông Công: 72 triệu đồng.

Nguồn: baothainguyen.vn