Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định số 756, ngày 07/4/2020 của UBND huyện Võ Nhai

2020-04-13 16:20:00.0

 Quyết định số: 756 của UBND huyện Võ Nhai về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp

/documents/683445/0/Q%C4%90+756+%281%29.pdf/4a4eafae-9d37-4470-82f2-ed3154654baa