Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CÔNG VĂN SỐ 116 CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VÕ NHAI VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, THAM GIA GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CHƯ YANG SIN

Thu Apr 23 10:28:00 GMT+07:00 2020

        Công văn số: 116/VHTT, ngày 20/4/2020 của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Võ Nhai về việc tuyên truyền tham gia Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Chư Yang Sin

Bấn vào đường linh: /documents/683445/0/116.pdf/4ffb01e3-bc49-434b-b227-40378e95a352

        Kế hoạch số: 2899/KH-UBND, ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015 -2020

bấn vào đường linh: /documents/683445/0/2899+KH+UBND.pdf/731d090d-5cac-41b7-b624-5be1b072baf1