Truy cập nội dung luôn

Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ngày 25-12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3968/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc tỉnh Thái Nguyên

Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thuộc tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng.

Các thành viên bao gồm: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên Hội đồng, Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trong quá trình xây dựng báo cáo tự chấm điểm và chuẩn bị tài liệu kiểm chứng để phục vụ đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com

Tác giả: Phòng Dịch vụ HCC