Truy cập nội dung luôn

Sở Khoa học và Công nghệ đơn vị dẫn đầu 2 năm liền trong công tác cải cách hành chính

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh đã công bố xếp hạng kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đứng vị trí thứ nhất, đây là năm thứ hai năm liên tiếp sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên điều đó đã cho thấy sự quyết tâm của đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, từng bước hoàn thiện các thủ tục theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân. Đây là năm thứ 3 tỉnh Thái Nguyên tiến hành đánh giá và công bố chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của các sở, ngành và địa phương theo hướng dẫn của Trung ương.

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hội nghị công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Năm 2018 là một năm cả tỉnh Thái Nguyên chung tay đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh. Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội phát triển, ngay từ những tháng đầu năm 2018 sở KH&CN đã đặt nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của năm, tập thể lãnh đạo sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là đưa ra các giải pháp để tiếp tục duy trì những mặt mạnh và cải thiện những mặt còn hạn chế. Trong suốt cả năm 2018, tập thể lãnh đạo sở KH&CN đã tập trung, sâu sát và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, liên tục cập nhật và chỉ đạo triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đồng thời tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh trong việc tham mưu giải quyết các công việc có liên quan, đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết hồ sơ theo địa chỉ yêu cầu của công dân, tổ chức. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị của Bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định tại QĐ 09/ TTg-cp. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh như ứng dụng phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần nâng cao chất lượng công việc, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục, tiết kiệm được thời gian và kinh phí. Bên cạnh đó Sở cũng đã quan tâm đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức của Sở, nhất là công chức trực tại Bộ phận một cửa nhằm nâng cao chất lượng nền hành chính phục vụ.

Theo ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Kết quả năm 2018 vừa qua đã minh chứng cho sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo điều hành, sự đồng sức của đội ngũ công chức trong toàn Sở, một số tiêu chí thành phần đã có những bước tiến vượt trội so với năm 2017 như: điểm “chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính” từ xếp thứ 4 năm 2017, lên đứng thứ nhất của năm 2018; tiêu chí “Cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” từ xếp thứ 4 lên xếp thứ nhất; tiêu chí “Đánh giá tác động cải cách hành chính” từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 6. Mặc dù đạt được thành tích vượt trội trong 2 năm 2017 và 2018, song tập thể lãnh đạo Sở KH&CN nhận thấy vẫn còn có hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, đó là tiêu chí cải cách tài chính công chưa đạt kết quả cao, công tác cải cách mạnh thể chế, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức..

Ông Phạm Quốc Chính cho biết thêm: Năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 09 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Đề án này tập thể lãnh đạo sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chức năng trong toàn sở, xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền 02 đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở. Trong đó, 01 đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức các phòng, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 01 đề án thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN. Cho đến nay 01 đề án của Sở KH&CN đã được phê duyệt là Đề án sát nhập 3 Trung tâm sự nghiệp công lập thành 1 trung tâm. Ngay sau đó, đề án này đã được triển khai thực hiện. Về tổ chức bộ máy, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đã ổn định tổ chức bộ máy và ban hành được các quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và chúng tôi đã thực hiện việc chấm công, trả công theo sức lao động; tránh tình trạng trước đây khi đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương theo biên chế thì nó không có động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức làm việc. Hiện nay, việc thực hiện quy chế mới, đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần và trang trải một phần kinh phí. Cho đến giờ có thể khẳng định sau khi sát nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đã đi vào hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn rất tích cực.

Quyết tâm giữ vị trí đứng đầu

Việc dẫn đầu và duy trì vị trí dẫn đầu về công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN là sự ghi nhận của tỉnh đối với những nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, tập thể thể công chức, viên chức của Sở trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Sở KH&CN xác định mục tiêu là duy trì vị trí đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu thực chất hơn, hiệu quả hơn trong giải quyết các thủ tục cho người dân. Ngay sau khi có kết quả đánh giá, xếp hạng của năm 2018, tập thể lãnh đạo Sở KH&CN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng các kế hoạch thuộc lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là đưa ra các giải pháp để tiếp tục duy trì những mặt mạnh là những chỉ số thành phần có điểm số cao và cải thiện những mặt còn hạn chế. Đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, nếu người đứng đầu quyết liệt, sát sao, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thì công tác cải cách hành chính sẽ đi vào nề nếp. Sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của tập thể lãnh đạo là một trong những động lực để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong những năm tới.

Có thể thấy rằng, việc thực hiện công tác chấm điểm, đánh giá, xếp loại CCHC các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã tạo động lực thúc đẩy, làm chuyển biến tích cực, mạnh mẽ tình hình, kết quả công tác CCHC tại các đơn vị. Thực tế đã minh chứng, việc xếp hạng là động lực thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Điều đó ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của tập thể trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại mỗi cơ quan, đơn vị.

 

 www.alostories.com

Đức Cường