Truy cập nội dung luôn

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính thực tế tại Quảng Ninh

Trong hai ngày 12-13/9, trong khuôn khổ Chương trình tập huấn bồi dưỡng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 cho lãnh đạo phụ trách bộ phận một cửa, lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, chuyên viên làm CCHC của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đoàn công tác do đồng chí Ma Đình Đối, Phó Giám đốc sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc thực tế khảo sát kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác thăm quan tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về xếp hạng cải cách hành chính 2 năm liên tục từ 2017 - 2018. Những năm vừa qua, Quảng Ninh đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính khả thi và mang lại hiệu quả cao, được nhiều tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài đến học hỏi kinh nghiệm. Tại tỉnh Quảng Ninh, Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, trao đổi mô hình cơ sở vật chất, hoạt động của các bộ phận thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hạ Long; về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, thuận lợi trong công việc, trong quá trình ứng dụng điện tử hóa, thông tin hóa trong công tác đối với Trung tâm Hành chính.

Tầng 1, nơi tiếp đón người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, chương trình thực tế tại tỉnh Quảng Ninh các học viên đã có dịp học tập kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, như: Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời chấn chỉnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong công tác cải cách hành chính và xử lý công chức có hành vi vi phạm; về công tác quản lý công chức tại bộ phận trực tiếp làm việc với công dân, tổ chức; tinh thần thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của công chức, viên chức; về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, quy trình xử lý hồ sơ, văn hóa ứng xử và giao tiếp công vụ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Các thành viên trong đoàn tìm hiểu hệ thống tra cứu thông tin tại Trung tâm Hành chính công 

Sau 02 ngày đi thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh có những dấu ấn phát triển đột phá về mô hình kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, kinh tế gắn với du lịch rất hiệu quả; các học viên có thêm nhiều kiến thức thực tế về công tác cải cách hành chính, đồng thời đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu, để vận dụng vào công việc chuyên môn tại đơn vị mình.

Một số hình ảnh hoạt động thực tế của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên thực tế tại tỉnh Quảng Ninh:

Các thành viên đoàn thực tế trao đổi với lãnh đạo Trung tâm HCC thành phố Hạ Long về một số vấn đề khi giải quyết thủ tục hành chính

 Giám đốc Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long Bùi Thị Hải tiếp và làm việc với đoàn

Màn hình thông tin tổng hợp kết quả xử lý hồ sơ đặt tại Trung tâm HCC thành phố Hạ Long

Đoàn chup ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long

 

Thainguyen.gov.vn

Đức Cường