Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
1 Hoàng Ngọc Hưng Phó Trưởng ban 0912631880 hungthainguyenvietnam@gmail.com
2 Lưu Thị Bích Đào Trưởng ban 0912710905 daoltb@www.alostories.com
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
1 La Hồng Ninh Cục trưởng 0912938425 ninhlh@www.alostories.com
2 Trần Quang Phó cục trưởng 0912710004 tranquangtng@gso.gov.vn
3 Bạch Thị Tình Trưởng phòng 0974162309 bttinhtng@gso.gov.vn
Cục Thuế tỉnh
1 Nguyễn Văn Hà Phó cục trưởng 0912257472 nvha.tng@gdt.gov.vn
2 Đỗ Trọng Nghĩa Phó cục trưởng 0912331179 dtnghia.tng@gdt.gov.vn
3 Đào Duy Bẩy Phó cục trưởng 0913547950 ddbay.tng@gdt.gov.vn
4 Trần Thanh Hải Trưởng phòng 0915311747 tthai.tng@gdt.gov.vn
5 Đinh Thị Thu Hoài Văn thư 0942083489 dtthoai.tng@gdt.gov.vn
Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Thị Bảo Hường Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước 0983160298 hoặc 02083855607 huongntb@vst.gov.vn
2 Lưu Thị Thu Hà Phó Giám đốc Kho bạc 0945866566 haltt@vst.gov.vn
3 Lê Đức Cửu Chánh văn phòng 0912552431 cuuld@vst.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Nga Văn thư 0932233682 khobacnhanuoc@www.alostories.com
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Đình Chi Phó Giám đốc Ngân hàng 0912 478 007; 02083 854 623 chi.nguyendinh@sbv.gov.vn
2 Điện thoại Văn thư Văn thư 0912 742 368 nhnn@www.alostories.com
3 Bùi Văn Khoa Giám đốc Ngân hàng 0912 062 703; 028083 657 568 khoa.buivan@sbv.gov.vn
Công an tỉnh
1 Nguyễn Như Tuấn Giám đốc 0913084586 congantinh@www.alostories.com
2 Đặng Đức Đang Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913286414 congantinh@www.alostories.com
3 Nguyễn Văn Vui Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913230840 congantinh@www.alostories.com