Truy cập nội dung luôn

Thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

2019-05-03 14:16:00.0

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất san lấp tại các xóm: Ao Sen, Hòa Bắc, Đức Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

1. Khoáng sản đưa ra đấu giá

- Tên loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp.

- Địa điểm: Tại các xóm Ao Sen, Hòa Bắc, Đức Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Mức độ nghiên cứu địa chất: Đã khảo sát, điều tra cơ bản; chưa thăm dò khoáng sản.

- Tọa độ, diện tích khu vực:

Điểm góc

Tọa độ VN2000

(KTT 105000’, múi chiếu 60)

Tọa độ VN2000

(KTT 106030’, múi chiếu 30)

Diện tích

(ha)

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

I

Khu vực xóm Ao Sen, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thịnh Đức, TP Thái nguyên

1

2383579,44

581173,57

2384260,97

425836,48

2,68

2

2383723,60

581285,98

2384404,08

425950,30

3

2383554,31

581424,84

2384233,42

426087,57

4

2383485,55

581301,85

2384165,82

425963,88

II

Khu vực xóm Mới và xóm Hòa Bắc, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thịnh Đức, TP Thái Nguyên

5

2383124,68

585000,01

2383769,30

429659,43

6,24

6

2383142,87

585047,29

2383787,04

429706,90

7

2383039,71

585159,38

2383682,77

429818,02

8

2382956,07

585187,14

2383598,85

429844,98

9

2382910,78

585234,42

2383553,09

429891,84

10

2382854,57

585211,94

2383497,09

429868,81

11

2382744,14

585195,41

2383386,79

429851,22

12

2382734,87

585241,04

2383377,08

429896,77

13

2382623,78

585274,76

2383265,64

429929,43

14

2382614,53

585182,85

2383257,27

429837,41

15

2382705,78

585155,73

2383348,80

429811,16

16

2382767,93

585100,19

2383411,50

429756,21

17

2382824,80

585094,24

2383468,44

429750,80

18

2382856,55

585041,02

2383500,71

429697,87

19

2383026,49

585048,61

2383670,62

429707,10

20

2383038,39

584991,42

2383683,07

429650,01

III

Khu vực xóm Đức Hòa, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thịnh Đức, TP Thái Nguyên

25

2381958,25

584836,05

2382604,18

429484,22

4,24

26

2381959,89

584923,60

2382604,98

429571,81

27

2382002,18

584990,59

2382646,63

429639,22

28

2382029,66

585030,45

2382673,74

429679,35

29

2381946,35

585104,52

2382589,70

429752,64

30

2381804,84

585091,29

2382448,28

429738,04

31

2381852,45

585009,29

2382496,69

429656,48

32

2381792,93

584861,17

2382438,58

429507,76

33

2381857,74

584821,50

2382503,79

429468,70

IV

Khu vực tổ 27 phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

34

2383009,88

588007,63

2383625,54

432666,61

 

1,0

35

2383000,11

588019,47

2383615,66

432678,36

36

2383025,37

588064,09

2383640,49

432723,23

37

2383012,78

588116,27

2383627,40

432775,30

38

2382928,18

588088,13

2383543,05

432746,34

39

2382912,44

588038,21

2383527,79

432696,26

40

2382932,45

587980,07

2383548,36

432638,30

V

Khu vực tổ 12 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

41

2383776,64

587538,26

2384396,98

432204,52

0,9

42

2383839,18

587569,12

2384459,24

432235,98

43

2383808,13

587627,81

2384427,62

432294,39

44

2383840,83

587643,05

2384460,18

432309,95

45

2383810,97

587676,72

2384429,99

432343,34

46

2383794,73

587663,29

2384413,87

432329,75

47

2383774,09

587686,44

2384393,01

432352,70

48

2383716,26

587627,82

2384335,73

432293,51

49

2383766,81

587600,31

2384386,55

432266,48

Tổng diện tích

15,06

Quy hoạch: thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

- Giá khởi điểm: R = 3% (Ba phần trăm)

- Tiền đặt trước: 67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn);

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 03/5/2019 đến ngày 01/6/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên (số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

(Trong giờ hành chính)

4. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/6/2019 đến ngày 01/7/2019, hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên (số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

(Trong giờ hành chính)

5. Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá

- Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Từ tháng 8/2019

6. Thời gian, địa điểm tham khảo tài liệu

Từ ngày 02/6/2019 đến ngày 10/6/2019, tại Phòng Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo tài liệu, đề nghị đăng ký với Phòng Khoáng sản trước 02 ngày làm việc.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực và kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937                Fax: 0208.3752200

Email: donretn@vnn.vn

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: www.alostories.com