Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng, nhiệm kỳ 2020-2025.

2020-04-24 16:43:00.0

          Sáng ngày 24/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng. Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để tiến hành các nội dung đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

          Đồng chí Vũ Văn Cương- Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị phát biểu quán triệt một số nội dung cụ thể: Đánh giá công tác thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác xây dựng dự thảo các quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Chương trình làm việc toàn khoá của BCH, công tác phát triển Đảng viên; công tác xây dựng Chương trình hành động để tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng

         Tại hội nghị đã thông qua các văn bản: Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy  Khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy định chi tiêu hoạt động của Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng nhiệm kỳ 2020-2025 và xét đề nghị kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Để làm tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vũ Văn Cương- Bí thư Đảng ủy tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc theo chức năng nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung công việc sau:

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng Khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đi vào cuộc sống.

- Tăng cường chỉ đạo lĩnh vực văn hóa – tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2020); chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2020 ); chào mừng kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2020).

- Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

- Thực hiện công tác rà soát, phân loại, lập danh sách các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai đúng đối tượng.

- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bão, lụt có thể xảy ra.

 - Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình cơ sở, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân, dự bị động viên theo kế hoạch. Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, tuần tra đảm bảo An ninh chính trị- Trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

- Lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2020 đạt kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Nguồn: colung.phuluong.thainguyen.vn

TLThống kê truy cập

Đang truy cập:1659

Tổng truy cập: 15060