Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cổ Lũng thực hiện chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2020-05-05 16:21:00.0

Ngày 05/5/2020, tại nhà Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng. Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phối hợp với đơn vị Bưu điện huyện Phú Lương chi trợ cấp kinh phí đối với Người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Cổ Lũng đã triển khai, rà soát các đối tượng Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng, tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 05/5 công tác chi trả được thực hiện đối với Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả 1 lần bằng 1.500.000 đồng/người; Đối tượng bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội đang hưởng trợ cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hàng tháng được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả 1 lần bằng 1.500.000 đồng/người; Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31.12.2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 và được chi trả 1 lần bằng 750.000 đồng/khẩu. Tổng số người được thực hiện chi trả trong đợt này là: 566 người với kinh phí bằng 683.250.000đ (Sáu trăm tám mươi ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Việc chi trả được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Cán bộ thực hiện việc chi trả tới các đối tượng.

Song song với đó, Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng ban hành văn bản tuyên truyền Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và toàn thể người dân trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc để nắm được đối tượng, điều kiện, quy trình thủ tục để lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Qua đó, nhằm chia sẻ những khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội./.

Nguồn: Colung,phuluong.www.alostories.com

Tin: Nguyễn TrangThống kê truy cập

Đang truy cập:1280

Tổng truy cập: 15054